FANDOM


การพากย์เสียง (Voice-over) เป็นเทคนิคการทำด้านเสียงพากย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายเสียง ถูกนำมาใช้ในวิทยุ การผลิตรายการโทรทัศน์ การสร้างภาพยนตร์, ละคร, หรือการนำเสนอผลงานอื่นๆ การพากย์เสียงอาจจะใช้เสียงพากย์จากที่อื่นในการผลิตหรือทำโดยนักพากย์ที่เชี่ยวชาญ เป็นการบันทึกเสียงไว้ล่วงหน้าก่อน รวมทั้งการกำหนดการพากย์เสียงในภาพยนตร์หรือวิดีโอและมักจะใช้กันในสารคดีหรือการรายงานข่าวเพื่อชี้แจงข่าวสาร ความหมายการพากย์เสียง คือการทับเสียงต้นฉบับโดยนักพากย์อาชีพ นักพากย์มือสมัครเล่น และนักแสดงอาชีพทีถือว่าเป็นผลงานแสดงอีกอย่างหนึ่ง โดยผู้ที่ให้เสียงนั้น ต้องทำตนเปรียบเสมือนเป็นนักแสดงอยู่ด้วย เพื่อให้เสียงออกมาอย่างสมจริงและออกมาตามคาแร็กเตอร์

แตกต่างจากคำว่า Dubbing (การพากย์) หรือ Dub (พากย์) หมายถึงการอัดเสียง ซึ่งจะเป็นการพากย์เสียงใหม่โดยแทนที่เสียงพากย์ดั้งเดิมเพื่อจะใช้ในการบันทึกเสียงพากย์ใหม่ในภาษาอื่น


ดูเพิ่ม