FANDOM


การพากย์เสียงทับ, การพากย์ลงเสียงใหม่ หรือ การพากย์ (dubbing, mixing, หรือ re-recording) เป็นกระบวนการหลังการผลิตว่าด้วยการบันทึกและแทนเสียงลงในภาพยนตร์หรือวัสดุโทรทัศน์ภายหลังจากที่มีการสร้างสรรค์ส่วนดั้งเดิมขึ้นแล้ว ปรกติมักหมายถึงการแทนเสียงของนักแสดงที่ปรากฏอยู่ในวัสดุนั้นแล้วด้วยเสียงของนักแสดงคนอื่นซึ่งอาจพูดคนละภาษากัน กระบวนการทำนองเดียวกันนี้บางครั้งยังใช้ในละครเวทีเมื่อปรากฏว่านักแสดงร้องเพลงได้ไม่เป็นที่น่าพอใจหรือพูดคนละภาษากับผู้ชม ตลอดจนการบันทึกเสียงใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพเสียงเดิมหรือเปลี่ยนแปลงบทสนทนาเป็นต้น

แต่ทว่า คำว่า Voice-over ในภาษาอังกฤษ คือการอัดเสียงต้นฉบับที่ยังไม่มีการทับเสียงพากย์ใหม่ ตัวอย่างเช่นภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง มู่หลาน ของดิสนีย์ หรือ อัลวินกับสหายชิพมังค์จอมซน ของทเวนตีท์เซนจูรีฟอกซ์

ดูเพิ่ม