FANDOM


พิณโญ รุ่งสมัย
Pinyo rungsamai
รูปภาพ ณ วันสถาปนา ครบรอบ 83 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ชื่อเล่น: โญ
วันเกิด: 19 กันยายน พ.ศ. 2509 (อายุ 52 ปี)
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร
ปีที่เริ่มพากย์: ยุค 2530 - ปัจจุบัน
งานพากย์ปัจจุบัน: ช่อง 3 MONO29 ThaiPBS
ตัวอย่างเสียงพากย์:
เสียงพากย์ ภิญโญ รุ่งสมัย
เว็บไซต์: Pinyo Rungsamai

พิณโญ รุ่งสมัย (ชื่อเล่น: โญ) เป็นข้าราชการ ตำแหน่งผู้ประกาศและรายงานข่าวชำนาญงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (สวท.) และนักพากย์ชาวไทย ปัจจุบันพากย์ที่ช่อง 3, ช่องโมโน29 และ ThaiPBS

ผลงานEdit

ภาพยนตร์Edit

 • The Fast and the Furious (ช่อง 3) พากย์เป็น เจสซี
 • The Fast and the Furious: Tokyo Drift (ช่อง 3) พากย์เป็น มาริโมโตะ
 • Fast & Furious 4 (ช่อง 3) พากย์เป็น ฮาน
 • Mission Impossible # 5 พากย์เป็น นายกอังกฤษ
 • Antwone Fisher (ThaiPBS) พากย์เป็น อองตวน

ซีรีย์Edit

 • แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง (ช่อง 3) พากย์เป็น คังกอกกู
 • เส้นทางแห่งรัก (ช่อง 3) พากย์เป็น โม บอม-ซู
 • Three Kingdoms (ช่อง 3/33 HD, 3 Family) พากย์เป็น เตียวหุย
 • The Empress of China (ช่อง 3/33 HD) พากย์เป็น องค์ชาย 3 หลี่เค่อ
 • The 100 (Mono29) พากย์เป็น เบลลามี่

ผลงานประเภทอื่นๆ Edit

 • เป็นพิธีกรรายการ ถนนดนตรี (สถานีวิทยุ สวท. FM 92.5 เมกกาเฮิร์ตซ์ กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง)