Thaivoiceactor Wiki
ติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดบนวิกินี้ได้ทางหน้านี้
ตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงล่าสุด แสดงการปรับปรุงล่าสุด 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 5,000 รายการ ในช่วง 1 | 3 | 7 | 14 | 30 วันที่ผ่านมา
ซ่อนผู้ใช้ลงทะเบียน | ซ่อนผู้ใช้นิรนาม | ซ่อนการแก้ไขของฉัน | แสดงบอต | ซ่อนการแก้ไขเล็กน้อย
แสดงการเปลี่ยนแปลงใหม่เริ่มตั้งแต่ 12:00, 17 ตุลาคม 2564
   
รายการอักษรย่อ:
การแก้ไขนี้สร้างหน้าใหม่ (ดูเพิ่มที่ รายชื่อหน้าใหม่)
เป็นการแก้ไขเล็กน้อย
บอตเป็นผู้ทำการแก้ไขนี้
(±123)
ขนาดของหน้าเปลี่ยนไปจำนวนไบต์เท่านี้

17 ตุลาคม 2564

16 ตุลาคม 2564

     17:50  นพวรรณ เหมะบุตร ต่างประวัติ +250 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎ซีรี่ส์ Tag: Visual edit
     17:49  ศิวพร เผือกผิวเอี่ยม ต่างประวัติ +339 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎ซีรีย์ Tag: Visual edit
     17:42  อภิชาติ สมุทคีรี ต่างประวัติ +400 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม Tag: Visual edit
     17:40  นนท์ ศรีโพธิ์ ต่างประวัติ +294 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎ซีรีส์ภาพยนตร์ต่างประเทศ Tag: Visual edit
     17:38  ณัชพล สุขเจริญ‎‎ 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ+464[Vladimir Grudinin‎ (2×)]
     
17:38 ( | ) -44 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎ซีรี่ส์ Tag: Visual edit
     
17:37 ( | ) +508 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎ซีรี่ส์ Tag: Visual edit
     17:34  ทัศณ์เพลิน ตันเสรีสกุลภัช ต่างประวัติ +229 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎ซีรีย์ Tag: Visual edit
     17:26  คมสรร รัตนากรบดี ต่างประวัติ +295 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎ซีรี่ย์ Tag: Visual edit
     17:23  จักรรัตน์ ศรีรักษ์ ต่างประวัติ +352 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎ผลงาน Tag: Visual edit
     17:21  ธนกฤต เจนคลองธรรม ต่างประวัติ +395 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎ซี่รี่ย์ Tag: Visual edit
     17:13  ณัฐฐา หิรัญสถิตย์ ต่างประวัติ +188 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎ซีรีย์ Tag: Visual edit
     17:03  อภิชิต ลิขิตลิ้มปรีชา ต่างประวัติ +127 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎ซีรีส์ Tag: Visual edit
     16:58  จินดานุช โชคดีภูษิต ต่างประวัติ +54 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎ซีรีย์ Tag: Visual edit
     16:47  ชุติกาญจน์ บางแดง ต่างประวัติ +221 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎การ์ตูน Tag: Visual edit
     16:43  ภัคภูมิ ลิ้มมานะสถาพร ต่างประวัติ +240 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎ผลงานพากย์ Tag: Visual edit
     16:38  สมเพชร ศรชาติ ต่างประวัติ +162 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎การ์ตูน Tag: Visual edit
     16:35  มนัสวิน มลิวงค์ ต่างประวัติ +207 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎การ์ตูน Tag: Visual edit
     16:19  ธันวา ภักดีอำนาจ ต่างประวัติ +225 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎การ์ตูน Tag: Visual edit
     16:17  ธันธร กีรกะจินดา ต่างประวัติ +158 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎การ์ตูน Tag: Visual edit
     16:15  แพตรี ปราณีตพลกรัง ต่างประวัติ +152 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎การ์ตูน Tag: Visual edit
     15:57  นภัทร บริสุทธิ์ ต่างประวัติ +151 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎การ์ตูน Tag: Visual edit
     15:55  สุวิวัฒน์ วัฒนาพิริยะอมร ต่างประวัติ +132 Vladimir Grudinin คุย มีส่วนร่วม →‎การ์ตูน Tag: Visual edit
     07:36  นลินี ชีวะสาคร‎‎ 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ-1[Akiko99‎ (2×)]
     
07:36 ( | ) -4 Akiko99 คุย มีส่วนร่วม ป้ายระบุ: Visual edit, แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่, แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
     
07:34 ( | ) +3 Akiko99 คุย มีส่วนร่วม ป้ายระบุ: Visual edit, แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่, แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
     07:30  นันทนาพร ประสมศรี‎‎ 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ+135[Akiko99‎ (2×)]
     
07:30 ( | ) +114 Akiko99 คุย มีส่วนร่วม ป้ายระบุ: Visual edit, แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่, แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
     
07:24 ( | ) +21 Akiko99 คุย มีส่วนร่วม ป้ายระบุ: Visual edit, แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่, แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
     07:28  ประภัฒน์ สินธพวรกุล ต่างประวัติ +160 Akiko99 คุย มีส่วนร่วม ป้ายระบุ: Visual edit, แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่, แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
     07:22  ชานน จำเนียรแพทย์‎‎ 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ+223[Akiko99‎ (2×)]
     
07:22 ( | ) +104 Akiko99 คุย มีส่วนร่วม ป้ายระบุ: Visual edit, แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่, แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
     
07:11 ( | ) +119 Akiko99 คุย มีส่วนร่วม ป้ายระบุ: Visual edit, แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่, แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
     07:19  กริน อักษรดี ต่างประวัติ +244 Akiko99 คุย มีส่วนร่วม ป้ายระบุ: Visual edit, แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่, แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
     01:57  วิรุฬห์วิชญ์ ถิรสุวรรณ ต่างประวัติ +86 GucciJun คุย มีส่วนร่วม Tag: Visual edit

15 ตุลาคม 2564

13 ตุลาคม 2564

     11:45  พิมพิดา พิทักษ์สงคราม ต่างประวัติ +96 Pakternaughty507 คุย มีส่วนร่วม →‎ภาพยนตร์ Tag: Visual edit
     11:23  ธนกฤต เอ็นดูรัศมี ต่างประวัติ +90 GucciJun คุย มีส่วนร่วม Tag: Visual edit
     11:20  ภัคภูมิ ลิ้มมานะสถาพร ต่างประวัติ +62 GucciJun คุย มีส่วนร่วม Tag: Visual edit
     11:14  มนัสวิน มลิวงค์ ต่างประวัติ +54 GucciJun คุย มีส่วนร่วม Tag: Visual edit
     10:21  ทัศณ์เพลิน ตันเสรีสกุลภัช ต่างประวัติ +84 GucciJun คุย มีส่วนร่วม Tag: Visual edit
     09:35  จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร ต่างประวัติ +968 Kong2405 คุย มีส่วนร่วม →‎การ์ตูน Tag: Visual edit

11 ตุลาคม 2564