FANDOM


รูปภาพEdit

เสียงพากย์Edit

ตัวอย่างเสียงพากย์ ชิสุกะ
ตัวอย่างเสียงพากย์ ผึ้ง ศรีอาภา
เสียงพากย์ ของ ศรีอาภา เรือนนาค 1
เสียงพากย์ ของ ศรีอาภา เรือนนาค 1
เสียงพากย์ ของ ศรีอาภา เรือนนาค 2
เสียงพากย์ ของ ศรีอาภา เรือนนาค 2

วิดีโอEdit

สัมภาษณ์ น้าผึ้ง ศรีอาภา เรือนนาค เจ้าของเสียงพากย์ไทย เซเลอร์เมอร์คิวรี่

สัมภาษณ์ น้าผึ้ง ศรีอาภา เรือนนาค เจ้าของเสียงพากย์ไทย เซเลอร์เมอร์คิวรี่

สกู๊ป - สัมภาษณ์พิเศษผู้พากย์เสียงตัวละคร ชิซูกะ

สกู๊ป - สัมภาษณ์พิเศษผู้พากย์เสียงตัวละคร ชิซูกะ

นักพากย์คนดัง โมเดิร์นไนน์การ์ตูน

นักพากย์คนดัง โมเดิร์นไนน์การ์ตูน