FANDOM


สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์
สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์
ชื่อเล่น: บี
ชื่ออื่น: เนตรนภา หาญโรจนวุฒิ
วันเกิด: 31 มีนาคม พ.ศ. 2516 (อายุ 46 ปี)
ปีที่เริ่มพากย์: 2535 - ปัจจุบัน
มักจะเรียกกันว่า: ครูบี
ตัวอย่างเสียงพากย์:
เสียงพากย์ สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์

สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์ (ชื่อเล่น: บี) เป็นนักร้อง นักพากย์และครูสอนร้องเพลง วอยซ์โค้ชรายการเรียลลิตี้โชว์ มีผลงานด้านการพากย์และร้องเพลง กับ Disney

ผลงานพากย์

ภาพยนตร์

  • Aladdin พากย์เป็น Jasmine
  • Inside Out พากย์เป็น ลั้ลลา
  • The Princess and the Frog (2009) พากย์เป็น Charlotte
  • Snow White and the Seven Dwarfs (1937) พากย์เป็น สโนไวท์
  • Beverly Hills Chihuahua พากย์เป็น โคลอี้
  • One Hundred and One Dalmatians พากย์เป็น เพอร์ดิตา

การ์ตูน

  • ชินจังจอมแก่น 2016 (3HD) พากย์เป็น โบคุง (บางตอน)
  • Kim Possible (Disney) พากย์เป็น คิม พอสสิเบิล
  • The Owl House (Disney) พากย์เป็น ลูซ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.