FANDOM


หน้านี้เป็นหน้ารวบรวมบทความนักพากย์เด็กในปัจจุบัน และ นักพากย์เด็กในอดีตที่เคยมีผลงานพากย์ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ จนถึงอายุ 18 ปี

สำหรับหมวดหมู่นักพากย์ ดูที่:

หมวดหมู่นักพากย์อื่นๆ:

หมวดหมู่นักพากย์ที่เป็นนักร้อง:

หมวดหมู่นักพากย์ที่เป็นนักแสดง:

All items (11)